Pedagogisch medewerkers

Als pedagogisch medewerker kun je regelmatig geconfronteerd worden met diverse opvoedings-, gedrags- en/ of ontwikkelingsproblemen. Het is niet altijd gemakkelijk om hier goed en adequaat op te reageren.

Je vindt dat een kind grensoverschrijdend gedrag laat zien maar hoe maak je dit bespreekbaar?  Hoe betrek je een kind dat zich steeds terugtrekt bij een spel? Je vermoed dat er sprake is van mishandeling maar je weet het niet zeker. Verder lezen…

Op 1 juli 2013 is de nieuwe wettelijke meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ingevoerd voor alle beroepskrachten in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de (jeugd)gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en justitie. Deze meldcode is in feite een stappenplan om beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer lezen…

De sociaal emotionele ontwikkeling begint al vanaf het moment dat een kind geboren wordt. Naarmate kinderen groeien en zich emotioneel verder ontwikkelen, leren ze om eigen gevoelens en die van anderen te herkennen. Ook leren ze dat emoties hun gedrag beïnvloeden en andersom. Meer lezen…

Dat het werken met jongens in de kinderopvang een heel eigen benadering en aanpak vraagt weet iedere pedagogisch medewerker, maar hoe dan? Meer lezen…

 
 
 
Els Jansen,Pedagogische trainingen & Opvoedingsondersteuning Schipsloot 23 9919 AT Loppersum, 0644357117, info@elsjansen.nl shared on wplocker.com